menopoz

Menopozda kilo verin

Menopozda kilo vermek ne demektir? Menopozdaki zayıflama, vücut bileşiminin yeniden dengelenmesini kolaylaştırır, yağsız kütlenin yüzdesini yağın zararına teşvik eder; Öte yandan, elde etmek oldukça zor bir sonuçtur. Pek çok okuyucunun anlayabildiğinin aksine, bu sorun doğrudan hormonal akışlarla, metabolizmanın yavaşlamasını ya da diğer fizyolojik ya da para-fizyolojik unsurlarla ilgili değildir; daha ziyade, kadın hayatının bu aşamasına eşlik eden (bazen, ancak her zaman değil) aşırı derecede tehlikeli psikolojik duruma bağlıdır. Aşağıda menopozda ne olduğunu (popüler

Climacterio ve Climacteria Sendromu

genellik CLIMATERIO menopozdan önce gelen ve onu takip eden kadının hayatındaki fizyolojik bir dönemdir. Bu geçiş evresinde, ilerleyen hormon eksikliğine (östrojenler dahil) ve yumurtalıkların fonksiyonel aktivitesinin icatına bağlı olan fiziksel ve psikolojik bozuklukların başlaması yaygındır. Belirgin olarak,

Geç Menopoz

Tanım ve Genel Kadın bu yaşam dönemine girdiğinde, yaklaşık 55 yaşından sonra geç menopozdan bahsediyoruz. Normalde, kadınlar 45-55 yıl civarında menopoza girerler. Menopoza girmeyen kadınlar, "normal" zaman penceresine giren kadınlarla aynı belirtileri gösterir. Bununla birlikte, eski bazı hastalıkların gelişimi için bazı ek risk faktörlerine sahiptir. Bununla birlikte, geç

CLIMARA ® - Estradiol

CLIMARA ® Estradiol bazlı bir ilaçtır TEDAVİ GRUBU: Doğal östrojenler EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler Endikasyonları CLIMARA ® - Estradiol CLIMARA ®, menopozal kadınlarda bir yıldan uzun süre östrojen replasman tedavisi olarak ve menopoz sonrası osteoporoz için terapötik ve önleyici bir araç olarak kullanılır. Etki mekanizması CLIMARA ® - E

EPHELIA ® - Estradiol

EPHELIA ® Estradiol bazlı bir ilaçtır TEDAVİ GRUBU: Doğal östrojenler EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler Endikasyonları EPHELIA ® - Estradiol EPHELIA ®, menopoz sonrası kadınlarda tipik post-iklimlendirme sonrası semptomatolojiyi kontrol etmek için hormon replasman tedavisi olarak gösterilir. Hareket mekanizması EPHE

ETİLENETRİKER Amsa ® - Etinil estradiol

ETINILESTRADIOL Amsa ®, Ethinylestradiol bazlı bir ilaçtır. TERAPEUTİK GRUP: Yarı sentetik, ilişkili olmayan östrojenler EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler Endikasyonları ETINILESTRADIOLO Amsa ® - Ethinylestradiol ETINILESTRADIOL Amsa®, menopoza özgü östrojenik eksiklik semptomlarının tedavisinde, menopoz sonrası osteoporozun önlenmesinde, emzirmenin önlenmesinde ve prostatik bozuklukların tedavisinde erkeklerde kullanılır. Etki mekanizması ETINILESTRADIO

ESTROFEM ® - Estradiol

ESTROFEM ® Estradiol emhidrat bazlı bir ilaçtır TEDAVİ GRUBU: Doğal östrojenler EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler Endikasyonları ESTROFEM ® - Estradiol ESTROFEM ® menopoz sonrası kadınlarda, hem post-climakterik semptomatolojinin kontrolünde hem de osteoporoz gibi bu durumla ilişkili hastalıkların önlenmesinde hormon replasman tedavisi olarak kullanılır. Etki mekanizması ESTROFEM ®

LIVIAL® - Tibolone

LIVIAL ® Tibolone bazlı bir ilaçtır TEDAVİ GRUBU: Sentetik östrojenler EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler Endikasyonları LIVIAL ® - Tibolone LIVIAL ®, menopoz sonrası semptomların tedavisinde ve östrojen eksikliğine bağlı kadın osteoporozunun önlenmesinde endikedir. LIVIAL ® hareket mekanizma

Senshio - ospemifene

Nedir ve ne kullanıyorsunuz? Senshio - ospemifene? Senshio menopoz sonrası kadınlarda orta ila şiddetli vulvovajinal atrofi semptomlarının (kuruluk, tahriş ve genital bölge çevresinde ağrı ve ağrılı cinsel ilişki) tedavisi için belirtilen bir ilaçtır. Lokal olarak uygulanan östrojen tedavisine başvuramayan hastalarda kullanılır. Senshio aktif madde

Menopoz semptomlarını tedavi etmek için ilaçlar

tanım Menopoz, kadının doğurganlık çağının sonunu işaretler: kadın tarafından her zaman olumlu olarak kabul edilmeyen, psikolojik, fiziksel, duygusal ve sosyal nitelikte bir dizi belirti ve semptomlarla karakterize karmaşık bir dönemdir. Menopozun en az 12 ay sonra menstrüasyonun kaybından sonra uygun olduğunu; menopoz ve önceki aylara denk gelen döneme iklimsel denir. Nedenler Menopoz,

Climacteric Sendromu için Çözümler

İklimsel, menopoz (döngü düzensiz olduğunda 6-8 yıl sürer) ve menopoz (adet döngüsünün toplam yokluğu en az 12 ay boyunca) arasında yaklaşık 7-10 yıl arasındadır. Climacteric sendromu, climacteric sırasında ortaya çıkan bir dizi tipik semptom ile karakterize bir hastalıktır. Doğurganlıktan menopoza geçiş, hormonal östrojen akışının azalmasından; ikincisi ayrıca, iklimsel semptomatolojiden sorumlu tutulur. Menopoza giren kadınların hepsi k

Amenore - Amenore Nedir?

Franco Recano tarafından Amenore nedir? Amenore, adet eksikliğidir ve bu eksikliğin fizyolojik olduğu bir kadının hayatının dönemleri olduğu unutulmamalıdır: ergenlikten önce, menopozdan sonra, hamilelik sırasında ve hamilelik sırasında daha kısa veya daha uzun bir süre için. 'emzirme. Bu vakaların dışın

Menopoza ne zaman gireceğim?

genellik Menopozdan önceki yıllarda, adet döngüsünün düzensizlikleri oldukça yaygındır ve genellikle tipik bir semptom korteksine eşlik eder (sıcak basmalar, duygudurum dalgalanmaları, vajinal kuruluk, inkontinans atakları vb.). Bütün bu küçük, büyük rahatsızlıklar kadının hormonal yapısındaki değişiklikleri yansıtıyor. Hafif endokrin fonksiyon bozu

menopoz

Biyolojik anlamı Bununla başa çıkmak bazen zor olsa da, menopoz bir hastalık değil, her kadının hayatındaki fizyolojik bir dönemdir; kesinlikle, üreme mevsiminin - ancak sadece bu - terminusa geldiği karmaşık bir dönem. Menopoz menstrüasyonun sonuyla çakışır ve sıklıkla sadece fiziksel alanı değil aynı zamanda psişik, sosyal ve duygusal olan bir dizi değişikliği de beraberinde getirir. belirtiler Derinleştirmek i

Menopozun Belirtileri

genellik Menopoz semptomları veya menopoz semptomları, kadının doğurganlığının ve adet döngüsünün fizyolojik olarak bırakılması ile buluşma dönemini ayıran bozukluklardır. Genellikle, bu belirtilerden oluşur: adet düzensizlikleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri, artralji, kas ağrıları, baş ağrısı, sinirlilik, anksiyete, duygudurum kaybı, vajinal kuruluk, hafıza bozukluğu, çarpıntı, libido azalması, osteoporoz ve cilt ve saç kuruluğu. İstatistiklere göre, bir kadının menop

Menopozda sıcak basmalar

Videoyu izle X Youtube'daki videoyu izleyin Onlar ne? Sıcak basmalar, menopozun en bilinen, nefret ve korkulan belirtilerinden biridir. Genelde görünüşleri, yaklaşmakta olan doğurganlık kaybıyla eşanlamlı hale gelen endişe verici zamanın bir işareti olarak algılanır. Bu tür bir bozukluk kadınların ortalama% 70'ini etkilemektedir ve genel olarak konuşursak, döngünün ilk, önemli değişimleri ile birlikte 47-48 yaşlarında kendini göstermeye başlar. Bu andan itibaren, sıcak bas

Erken Menopoz - Tanı

Erken menopoz ve sağlık Erken menopozda kadınları hangi sağlık sorunları etkileyebilir? Tüm menopozal kadınlarda olduğu gibi, bu rahatsızlıkla karşı karşıya olan hastalar bile erken östrojenik bir eksikliğe sahiptir . Düşük östrojen seviyeleri genel sağlıkta değişikliklere neden olabilir ve osteoporoz gibi bazı patolojik durumların riskini artırabilir. Östrojen azaltma ile ilişki

Erken Menopoz - Tedavi

Erken menopoz nedir? Menopoz, 40 yaşından önce ortaya çıktığında erken tanımlanır. Bu durum spontan olabilir veya kemoterapi veya cerrahi (ovarektomi, histerektomi ...) gibi bazı tıbbi tedaviler tarafından tetiklenebilir. Adet akışlarının durması, döngüdeki düzensizlikler nedeniyle ani olabilir veya bundan önce gelebilir. Erken menopoz belirt

Erken Menopoz - Nedenleri ve Belirtileri

genellik Menopoz , kadının fertil fazının terminusa geldiği doğal bir olaydır. Adet akışının durması, folikül paterninin kendiliğinden tükenmesinin ifadesi ile karakterizedir. Gerçekte, kadınlar hayatlarında, doğumlarından itibaren sınırlı sayıda yumurta üretirler. Menopoz dönemi, en az 12 ay boyunca adet sekansının olmaması, hormon sekresyonlarındaki değişiklikler ve diğer fizyolojik değişiklikler ile karakterize edilir. Yumurtalık aktivitesinin ve ferti

Menopoz belirtileri

İlgili makaleler: Menopoz tanım Menopoz, fizyolojik veya iyatrojenik nedenlerden dolayı yumurtalık fonksiyonunun azalması / durması nedeniyle menstrüasyonun kalıcı olarak kesilmesidir. Menopoz dönemi hormonal değişiklikler ve diğer fizyolojik değişiklikler ile karakterizedir. Yumurtalıklar büyüdükçe, hipofiz gonadotropinlerine (FSH folikülü uyarıcı hormon ve luteinize edici hormon LH) cevapları azalır, başlangıçta daha kısa bir foliküler faza (daha kısa ve daha düzensiz menstrüel sikluslarla) ve daha az sıklıkla yumurtlama; Bütün bunlar, progesteron ve östrojen üretiminin azalmasına neden olur.