masaj teknikleri

I.Randi tarafından Kaliforniya masajı

tanıtım Kaliforniya masajı, özel bir rahatlatıcı masaj türüdür. 70'lerde Kaliforniya'da doğmuş Kaliforniya masajı, yalnızca bedenin refahını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda her şeyden önce fiziksel ve manevi düzey arasında bir "yeniden dengeleme" elde etmeyi de amaçlıyor. Bu nedenle, Kaliforniy

Bağ Masajı: Nedir? Ne Faydası Yapar? I.Randi'nin Özellikleri ve Kontrendikasyonları

genellik Bağ masajı, dokularda derin hareket edebilen manipülasyon tekniklerinin uygulanmasıyla karakterize edilen bir masaj türüdür. Daha doğrusu, kendi adından da tahmin edebileceğimiz gibi, bağ masajı, bazen çok hoş olmayabilen manipülasyonların uygulanması yoluyla doğrudan bağ dokusu üzerinde hareket etmeyi amaçlar. Bu masaj biçimini u

Bütünsel Masaj: Nedir? I.Randi'nin Faydaları ve Beklenen Faydaları Nasıl Uygulanır?

tanıtım Bütünsel masaj, bireyin bütününün iyiliğini sağlamak için yapılan özel bir masaj türüdür. Aslında, makale sürecinde daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, bu masaj, bu masaj biçiminin ait olduğu bütüncül tıp gibi, beden , zihin ve ruh düzeyinde denge ve uyum sağlamayı amaçlar. Açıkçası, diğer masaj türleri d

Ayurveda masajı: Bu nedir? Nasıl pratik yapılır? I.Randi'nin Özellikleri, Yararları ve Maliyetleri

genellik Ayurveda masajı, bireyin fiziksel ve zihinsel refahını artırmak ve teşvik etmek için yapılan özel bir masaj türüdür. Ayurveda felsefesine göre, söz konusu masajı yapmak için kullanılan manipülasyon tekniği, beden ve zihin arasında denge ve mükemmel bir uyum sağlamanın mümkün olduğu yoldur . Aslında, ayurveda'y

Lenfatik drenaj masajı: Nedir, I.Randi'nin Yararları ve Kontrendikasyonları

genellik Lenfatik drenaj masajı, lenfatik dolaşıma etki eden özel bir masaj türüdür. Ortak dilde, lenfatik drenaj masajı adı genellikle, lenfatik dolaşım üzerinde etkili olan farklı masaj türlerini belirtmek için, jenerik bir şekilde kullanılır; bu, kolaylaştırmak amacıyla, durgun sıvıların yok edilmesini kolaylaştırır. Hem tıbbi alanda farklı t

Oryantal masajlar: Bunlar nedir? I.Randi'nin Türleri, Özellikleri ve Kontrendikasyonları

tanıtım Oryantal masajlara gelince, Hindistan, Çin, Japonya, Tayland ve benzeri Doğu ülkelerinden kaynaklanan farklı masaj tekniklerini belirtmek istiyoruz. Son yıllarda, bu tür masajlar, muhtemelen oryantal gelenek ve felsefelerin tipik beden-zihin-ruh yaklaşımı nedeniyle, giderek daha başarılı olmuştur. Bu kültürlerd

Tui Na veya Tuina masajı: Nedir? I.Randi'nin İhtiyacı Olan, Yararları ve Kontrendikasyonları

genellik Tui Na masajı veya Tuina masajı özel bir Çin masajı türüdür. Diğer pek çok oryantal masajda olduğu gibi, Tui Na, aynı zamanda, hayati enerjinin doğru akışını geri yükleyerek farklı tipteki bozuklukları da tedavi etmeyi amaçlar. Geleneksel Çin tıbbına göre, aslında, bu akıştaki bir değişiklik, bireydeki bozuklukların, rahatsızlıkların ve hastalıkların görünümünü destekleyebilir. Geleneksel olarak, Tui Na masajı kan ve

Shiatsu masajı: Nedir? I.Randi'nin Hizmetine Neleri, Nasıl Uygulanır, Beklenen Yararları ve Kontrendikasyonları

genellik Shiatsu masajı , Japon kökenli bir masaj türüdür. Büyük ve çeşitli oryantal masaj grubuna ait bir masaj şeklidir. Shiatsu masajının amacı - diğer oryantal masaj türlerine benzer şekilde - yalnızca beden üzerinde değil, aynı zamanda ruh üzerinde de hareket etmek, bireyin iyi olma durumuna ulaşmasını sağlamak - sadece bütünlüğünde (beden ve zihin) fiziksel seviye Shiatsu masajının tipik manipülasyon teknikleri, traksiyonların ve basınçların uygulanmasını içerir, ikincisi esas olarak parmaklarla, ayrıca ellerin avuçlarıyla, bileklerle, mafsallarla ve dirseklerle gerçekleştirilir. Gerçek b

Thai Masajı veya Thai Masajı: Nedir ve Nasıl Uygulanır? I.Randi

genellik Thai masajı veya Thai masajı Tayland menşeli bir masaj şeklidir. Efsaneye göre, Tayland'da masaj tekniklerinin yayılması, Hintli doktor Shivago Kumar Baj'ın yaklaşık MÖ 5. yüzyıl civarında (Mesih'ten önce) yaptığı kodlama sayesinde ortaya çıktı. Bu rakam bugün Tayland'da hala tıbbın babası olarak görülüyor. Ancak, bu konuda dolaşan e

Lomi Lomi Masajı: Nedir? I.Randi'nin Hizmetine Neleri, Nasıl Uygulanır, Beklenen Yararları ve Kontrendikasyonları

genellik Lomi Lomi masajı Hawaii'den gelen özel bir masaj türüdür. Lomi Lomi masajının amacı, fiziksel refahın basit bir şekilde elde edilmesinde değil, aynı zamanda kendinle ve çevresiyle birlikte iyiliğin ve uyumun sağlanmasında da oluşur . Bu nedenle, bir anlamda, coğrafi olarak zıt bir yerin kaynağına rağmen, Lomi Lomi masajı, çeşitli oryantal masajların temelini oluşturana benzer bir felsefeye (fakat aynı değildir) dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gi

Masaj yağı

Kendine iyi bak Masajlar yağsız yapılabilse de, kullanımı sürtünmeyi kolaylaştırır, cildi daha yumuşak, daha elastik ve pürüzsüz yapar ve cildin kurumasını önler. Kendine ve vücuduna bakmaya ihtiyaç duyduğunu hissettiğin Nostra gibi bir çağda, yağ masajı da dahil olmak üzere eski teknikler modaya geri döndü. Bildiğiniz gibi masaj, kas

Masaj yağı: yağ nasıl seçilir

Masaj: yağ seçimi Masaj yağı tipinin seçimi, hem hafifletilmesi gereken rahatsızlığa hem de kişisel tercihlere bağlıdır; birçok esansın benzer terapötik aktiviteleri vardır, bu nedenle bazen seçim kişiseldir. Açıkça, eğer terapötik bir masaj gerekirse, yağ seçimi daha kesin olmalı ve bu rahatsızlığın çözümüne odaklanmalıdır. Bu nedenle, kendine özgü officinal

MASAJ & BODYWORK TIB masajı ve bugünün adamı için maksimum verimlilik

Giovanni Chetta tarafından Genel dizin öncül Masaj Masaj: en eski ve doğal tedavi sistemi Klasik masaj endikasyonları Klasik masajın yasak olduğu kontrendikasyonlar ve alanlar Masaj çeşitleri Klasik masajın el kitapları ve etki mekanizmaları TIB Masajı ve Üstyapı (MATIB) Anahtar kavramlar Yaşam tarzı ve doğal olmayan habitat Görselleştirmenin gücü Nöroasosyal stres ve şartlanma Vücudun ve dokunmanın temel rolü Toplam zihin-beden entegrasyonu Bağ ve myofascial sistemi tensegrity Masaj Tekniği ve Kaporta TIB tanıtım Masaj ve Karoser Kılavuzları TIB Yağlama maddesi kullanımı Masaj ve Üstyapı Uzman

Fasiyal diseksiyonda pasif teknik: alt ekstremite

Küratörlüğünde Maurizio Ronchi önsöz Yapışıklıklar, kollajen, fasya Bitişik kasların tedavisi spor masajında Pasif tekniğin ilkeleri Pasif tekniği Bibliyografya ve Kredi Gövde ve üst ekstremitelerimin diseksiyonunda pasif teknik önsöz “Tıbbın başlangıcından bu yana bütün uygarlıklarda, az veya çok olanaksız ilaçlara ek olarak, bazen kompresler veya maddelerin uygulanması yoluyla yapılan termal müdahalelerle ilişkili olarak, dışarıdan uygulanan mekanik hareketlerle vücudun tedavisine, hastalıkların tedavisi verildi. Bu nedenle, tüm etnik gruplarda ve tüm kı