diyet

Diyetetik Kahvaltı

Diyetetik Kahvaltı: Ne Demektir? Diyetetik bir kahvaltı, diyet tedavisi prensiplerine göre çalışılan ve formüle edilen bir kahvaltı anlamına gelir; Bu nedenle, duruma bağlı olarak, metabolik hastalıkları tedavi etmek veya herhangi bir ciddi aşırı kilonuzu azaltmak için (genellikle çeşitli metabolik değişikliklerin eşlik ettiği için patolojik olarak kabul edilir) diyetetik bir kahvaltı kullanılabilir. Ayrıca, fitness, estetik

Diyet ve Anemi

Anemi Nedir? Anemi, genellikle besinsel kökenleri olan bir hastalıktır, bu nedenle diyetteki bazı değişiklikler, etkilenen hastaların patolojik ve semptomatik görüntüsünü önemli ölçüde iyileştirebilir. Hemoglobin değerleri Anemi, deneğin genel sağlık durumunu etkileyen hemoglobinin (Hb) hematik değerlerinin genel bir değişimidir; anemi gösteren Hb için eşik değerleri (veya eşik değerleri): İnsanlarda <14 mg / dl Kadınlarda <12 mg / dl Gebe kadında <11 mg / dl Hb'nin azaltılması, oksijenin dokulara taşınmasından sorumlu olan hematokrit (Hc) 'deki azalma ile doğrudan ilgilidir; H

Düşük lifli diyet - Düşük kalıntı diyet

Diyet lifi Lif veya diyet lifi, β tipi kimyasal bağlarla karakterize edilen ve insanlar için sindirilemeyen bir bitki bileşenidir; bununla birlikte, gerçek bir besin maddesi olarak kabul edilmese de, lif kesinlikle vücudun, özellikle de bağırsakların düzgün çalışması için çok önemli bir gıda bileşenidir. Çözünür ve çözünmey

Çiğ yiyecek diyeti

genellik Çiğ gıda diyeti, tek bir büyük emir ile ayırt edilen bir doğal beslenme diyetidir: Yemek pişirmeyin . Ham diyetin ilk temelleri, Essenes'in Yahudi soylarına ait olan kutsal bir metin olan "Barış İncili", ve son yüzyılda yayılması her şeyden önce HM Shelton gibi "bağımsız veya doğuştan" doktorlara atfedilebilir. Çiğ diyetin destekçil

Diyet ve Depresyon: Previala Tavola

Depresyon Nedir? Diyet ve gıdaya olan tutumumuz ve ruh halimizden etkilenir. Depresyon, duygudurum tonunun fizyolojik esneklik özelliğini yitirdiği, azaldığı ve artık olumlu durumlardan etkilenemediği bir hastalıktır. Diyetle ilgili tipik depresyon belirtileri şunlardır: iştah ve kilo kaybındaki değişiklikler (ayda -5%) veya daha az sıklıkla, iştahta keskin artış ve bunun sonucunda vücut ağırlığında artış. sonuçlar Düşük kalorili diye

Epilepsi için Diyet

Klinikte, ketojenik diyet esas olarak aşağıdaki alanlarda kullanılır: Epileptik semptomların azaltılması Obezite tedavisi Epilepsi ile ilgili olarak, bazı çalışmalarda, ilaç tedavisine doğru yanıt vermeyen (10 yaşından küçük) çocuklarda epileptik semptomların kontrolünde keton vücutlarının terapötik potansiyelini vurguladığı görülmektedir. Sonuçlara dayanarak, bu ketozi

Hipododik diyet

Hipodinamik diyete genel bakış "Hipododik diyet" zayıf sodyum diyeti anlamına gelir. Sodyum, Batı beslenme tarzında özellikle bol bir mineraldir; Bu nedenle, diğer minerallerin aksine (demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum vb.), vakaların çoğunda, diyet alımı için komplikasyonlar yaratır. EXCESSIVE (ye

Makrobiyotik diyet

Makrobiyotik diyet gerçek bir yaşam tarzıdır; oryantal kültürü ve felsefeyi kucaklar, tüketiciliği tezatlaştırır ve günümüzün çılgınca hızıyla çelişir. Makrobiyotik diyete uyum sağlamak için diyet yaklaşımını bir bütün olarak değiştirmek esastır; beslenme, beden ve zihin arasındaki dengede temel bir önem kazanır; hiçbir şey için değil, makrobiyotik terim Yunanca'dan (makros + bios) kaynaklanır ve g rande / uzun ömür anlamına gelir . Gerçekte, çağdaş makrobiyotik diyet, çok es

Menopozda Diyet

genellik Menopozdaki diyet, kadın organizmasında meydana gelen tüm fizyolojik ve parafizyolojik değişiklikler göz önüne alınarak programlanmalıdır. Menopozu karakterize eden hormonal değişiklikler, beslenme ihtiyaçlarını ve kadınların sağlığına yönelik riskleri önemli ölçüde değiştirir; Yaşamın bu döneminde diyet planlama, gerekli tüm ihtiyaçlara tam olarak uymayı ve kadına iyi bir genel formu garanti etmeyi amaçlamaktadır. Kalsiyum ve D Vitamini Menopoz önces

Meteorism: R. Borgacci'den Diyet Tedavisi

genellik Meteorizm nedir Meteorizma, sindirim sistemi içindeki semptomatik birikimiyle - ama her zaman nesnel olarak tespit edilemeyen - gazla karakterize bir mide-bağırsak belirtisidir; genellikle davranışsal ya da diyet hataları ya da anormal bağırsakların çalışmasıyla, sıklıkla patolojik olmayan ya da iyi huylu bir doğayla - örneğin irritabl bağırsak sendromu ile ilişkilidir. Bu makalede, olayla

Mukussuz Diyet

Giriş ve açıklama Dietasenzamuco.it Alınan Mukussuz diyet, bir asır önce bir tasarım öğretmeni prof. Arnold Ehret (27 Temmuz 1866 - Fribourg); İyileşme sırasında tanımlanan tüm bozuklukları çözme arzusuyla, kendisini, Ehretism olarak da adlandırılan, Mukussuz Diyetin İyileştirme Sistemini bulmaya yönlendiren "alternatif" bir biçimlendirme yolunu izledi . Ehretismo'ya göre,

Yüksek Homosistein İçin Diyet

Yüksek homosistein varlığında alınacak diyet, özellikle B grubunun suda çözünür vitaminlerinin katkısına önem veren bir diyettir. Homosistein Nedir? Homosistein, metiyoninin bir ara ve kararsız ürünüdür (gıda amino asidi); fizyolojik olarak, plazma proteinlerine (albümin) bağlı% 80 ve hem indirgenmiş hem de oksitlenmiş formda plazma içinde% 20 serbest dolaşır. Homosisteinin metabolizma

Kas kütlesini artırmak için diyet

Kas kütlesini arttırma diyeti, belirli bir egzersiz ile ilişkiliyse, vücut kitlesinin ve özellikle de yağsız veya Serbest Yağ Kütlesi (FFM) içermeyen kitle ile ilgili kompartımanın daha iyi bilinmesi gereken bir diyettir. "yağsız kütle" olarak. Uyarı! Aşağıdaki makale, herhangi bir prensibi belirlemediğini veya diğer yöntemleri reddetmediğini varsaymadığından, söz konusu konunun yalnızca MY profesyonel (ve kişisel) vizyonunu temsil eder. Genetik, eğitim, dinlenme v

Potasyum bakımından zengin diyet

tanıtım Potasyum (K) hücrelerde bulunan% 95'lik bir katyondur. Bu önemli bir eser elementtir, bu nedenle vücut tarafından değiştirilemez veya sentezlenemez. Bir yetişkinin vücudunda yaklaşık 110-140 g potasyum veya kg vücut ağırlığı başına 1, 6-2 g mineral bulunur; Bunların 5.9 g / l'inin hüc

Diyet ve Somon

genellik Somon, bazı subarktik ve kutup bölgelerinin tipik bir balığıdır. Bununla birlikte, ıslahı, kesinlikle, güney ve orta bölgelerde de gerçekleşebilir, ancak kesinlikle orta ve güney Avrupa'nın karakteristik bir hayvanı değildir. Balıklar tuzlu, tatlı ve acı suları kolonize eder ve üremeleri için denizden nehirlere bazı göçler (2-3) yapar. Gıda olarak nitelendiri

Diyette Çok az para harcamak

öncül Günümüzde, bir kilo kaybı diyet takip gerçek bir lüks haline gelmiş gibi görünüyor. Bu, sadece bazı profesyonellerin (hepsinden önemlisi "trendy sözde guru" ve ekonomik krizi görmezden gelen diyetisyenler veya diyetisyenlerin "fahri önemi" nedeniyle değil, aynı zamanda zorunluluktan biraz da olsa orantısız maliyetlerden kaynaklanmaktadır. az miktarda spekülas

Diyet Kabızlık - Nasıl Mücadele Etmek

Kabızlık - Nedenleri ve Tanı Kabızlık (veya kabızlık) dışkı mekanizmasını etkileyen bir rahatsızlıktır. Kabızlık sıklıkla ikincil olduğu için bu bir belirtidir ve gerçek bir patoloji değildir: anatomik - bağırsakta fonksiyonel değişiklikler (hemoroitler, fissürler, divertiküloz / divertikülit, rektoseller, Crohn hastalığı, kolit, irritabl barsak sendromu vb.), diğer endokrin veya metabolik

Vegan diyeti

Vegan veya Vegan diyeti, TOALLY hayvansal kaynaklı ürünleri dışlayan bir diyettir. Vejeteryanlıkta süt, peynir, yumurta ve bal gibi bazı yiyeceklere izin verilirken, vegan diyetinde buna izin verilmez. “Uyumsuzluk karşıtı” gıda rejimlerinde sıklıkla olduğu gibi, vegan diyetine “ yaşam tarzı” da denir; ayrıca, genel olarak giysi veya tüketim gibi diğer günlük alışkanlıkları da derinden etkiler ve insanlara, çevreye ve hayvanlara yönelik herhangi bir zulümden kaçınmak için yararlı olan bir dizi davranış veya alışkanlıktan yararlanır. Bununla birlikte, son zamanlarda vegan gıda s

Örnek Düşük Artık Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Düşük lifli diyet - düşük artık diyet Diyet lifi, insanlar için sindirilemeyen, çözünen veya çözünmeyen bitki polimerlerinden oluşan bir gruptur, ancak aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi bakımından son derece önemli bir besin bileşenidir: Artmış prandiyal doygunluk Bağırsak peristalsis'in düzenlenmesi Toksik atıklardan bağırsak hijyeni ve

Örnek Noktalar Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Nokta diyet Puan diyet kilo kaybı amaçlayan bir diyet; 70'lerde İtalyan diyetisyeni Guido Razzoli tarafından tasarlanan ve kilo kaybı sistemini anlaşılır ve iyi uygulanabilen bir kilo kaybı sistemini standartlaştırma çabasıyla, bir skorun karşılık geldiği yiyeceklerin bir listesini oluşturduğu bir çaredir. kaloriler ve kısmı); bu nedenle, do