diyet

Diyetetik Kahvaltı

Diyetetik Kahvaltı: Ne Demektir? Diyetetik bir kahvaltı, diyet tedavisi prensiplerine göre çalışılan ve formüle edilen bir kahvaltı anlamına gelir; Bu nedenle, duruma bağlı olarak, metabolik hastalıkları tedavi etmek veya herhangi bir ciddi aşırı kilonuzu azaltmak için (genellikle çeşitli metabolik değişikliklerin eşlik ettiği için patolojik olarak kabul edilir) diyetetik bir kahvaltı kullanılabilir. Ayrıca, fitness, estetik

Diyet ve Anemi

Anemi Nedir? Anemi, genellikle besinsel kökenleri olan bir hastalıktır, bu nedenle diyetteki bazı değişiklikler, etkilenen hastaların patolojik ve semptomatik görüntüsünü önemli ölçüde iyileştirebilir. Hemoglobin değerleri Anemi, deneğin genel sağlık durumunu etkileyen hemoglobinin (Hb) hematik değerlerinin genel bir değişimidir; anemi gösteren Hb için eşik değerleri (veya eşik değerleri): İnsanlarda <14 mg / dl Kadınlarda <12 mg / dl Gebe kadında <11 mg / dl Hb'nin azaltılması, oksijenin dokulara taşınmasından sorumlu olan hematokrit (Hc) 'deki azalma ile doğrudan ilgilidir; H

Düşük lifli diyet - Düşük kalıntı diyet

Diyet lifi Lif veya diyet lifi, β tipi kimyasal bağlarla karakterize edilen ve insanlar için sindirilemeyen bir bitki bileşenidir; bununla birlikte, gerçek bir besin maddesi olarak kabul edilmese de, lif kesinlikle vücudun, özellikle de bağırsakların düzgün çalışması için çok önemli bir gıda bileşenidir. Çözünür ve çözünmey

Çiğ yiyecek diyeti

genellik Çiğ gıda diyeti, tek bir büyük emir ile ayırt edilen bir doğal beslenme diyetidir: Yemek pişirmeyin . Ham diyetin ilk temelleri, Essenes'in Yahudi soylarına ait olan kutsal bir metin olan "Barış İncili", ve son yüzyılda yayılması her şeyden önce HM Shelton gibi "bağımsız veya doğuştan" doktorlara atfedilebilir. Çiğ diyetin destekçil

Diyet ve Depresyon: Previala Tavola

Depresyon Nedir? Diyet ve gıdaya olan tutumumuz ve ruh halimizden etkilenir. Depresyon, duygudurum tonunun fizyolojik esneklik özelliğini yitirdiği, azaldığı ve artık olumlu durumlardan etkilenemediği bir hastalıktır. Diyetle ilgili tipik depresyon belirtileri şunlardır: iştah ve kilo kaybındaki değişiklikler (ayda -5%) veya daha az sıklıkla, iştahta keskin artış ve bunun sonucunda vücut ağırlığında artış. sonuçlar Düşük kalorili diye

Epilepsi için Diyet

Klinikte, ketojenik diyet esas olarak aşağıdaki alanlarda kullanılır: Epileptik semptomların azaltılması Obezite tedavisi Epilepsi ile ilgili olarak, bazı çalışmalarda, ilaç tedavisine doğru yanıt vermeyen (10 yaşından küçük) çocuklarda epileptik semptomların kontrolünde keton vücutlarının terapötik potansiyelini vurguladığı görülmektedir. Sonuçlara dayanarak, bu ketozi

Hipododik diyet

Hipodinamik diyete genel bakış "Hipododik diyet" zayıf sodyum diyeti anlamına gelir. Sodyum, Batı beslenme tarzında özellikle bol bir mineraldir; Bu nedenle, diğer minerallerin aksine (demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum vb.), vakaların çoğunda, diyet alımı için komplikasyonlar yaratır. EXCESSIVE (ye

Makrobiyotik diyet

Makrobiyotik diyet gerçek bir yaşam tarzıdır; oryantal kültürü ve felsefeyi kucaklar, tüketiciliği tezatlaştırır ve günümüzün çılgınca hızıyla çelişir. Makrobiyotik diyete uyum sağlamak için diyet yaklaşımını bir bütün olarak değiştirmek esastır; beslenme, beden ve zihin arasındaki dengede temel bir önem kazanır; hiçbir şey için değil, makrobiyotik terim Yunanca'dan (makros + bios) kaynaklanır ve g rande / uzun ömür anlamına gelir . Gerçekte, çağdaş makrobiyotik diyet, çok es

Menopozda Diyet

genellik Menopozdaki diyet, kadın organizmasında meydana gelen tüm fizyolojik ve parafizyolojik değişiklikler göz önüne alınarak programlanmalıdır. Menopozu karakterize eden hormonal değişiklikler, beslenme ihtiyaçlarını ve kadınların sağlığına yönelik riskleri önemli ölçüde değiştirir; Yaşamın bu döneminde diyet planlama, gerekli tüm ihtiyaçlara tam olarak uymayı ve kadına iyi bir genel formu garanti etmeyi amaçlamaktadır. Kalsiyum ve D Vitamini Menopoz önces

Meteorism: R. Borgacci'den Diyet Tedavisi

genellik Meteorizm nedir Meteorizma, sindirim sistemi içindeki semptomatik birikimiyle - ama her zaman nesnel olarak tespit edilemeyen - gazla karakterize bir mide-bağırsak belirtisidir; genellikle davranışsal ya da diyet hataları ya da anormal bağırsakların çalışmasıyla, sıklıkla patolojik olmayan ya da iyi huylu bir doğayla - örneğin irritabl bağırsak sendromu ile ilişkilidir. Bu makalede, olayla

Mukussuz Diyet

Giriş ve açıklama Dietasenzamuco.it Alınan Mukussuz diyet, bir asır önce bir tasarım öğretmeni prof. Arnold Ehret (27 Temmuz 1866 - Fribourg); İyileşme sırasında tanımlanan tüm bozuklukları çözme arzusuyla, kendisini, Ehretism olarak da adlandırılan, Mukussuz Diyetin İyileştirme Sistemini bulmaya yönlendiren "alternatif" bir biçimlendirme yolunu izledi . Ehretismo'ya göre,

Yüksek Homosistein İçin Diyet

Yüksek homosistein varlığında alınacak diyet, özellikle B grubunun suda çözünür vitaminlerinin katkısına önem veren bir diyettir. Homosistein Nedir? Homosistein, metiyoninin bir ara ve kararsız ürünüdür (gıda amino asidi); fizyolojik olarak, plazma proteinlerine (albümin) bağlı% 80 ve hem indirgenmiş hem de oksitlenmiş formda plazma içinde% 20 serbest dolaşır. Homosisteinin metabolizma

Kas kütlesini artırmak için diyet

Kas kütlesini arttırma diyeti, belirli bir egzersiz ile ilişkiliyse, vücut kitlesinin ve özellikle de yağsız veya Serbest Yağ Kütlesi (FFM) içermeyen kitle ile ilgili kompartımanın daha iyi bilinmesi gereken bir diyettir. "yağsız kütle" olarak. Uyarı! Aşağıdaki makale, herhangi bir prensibi belirlemediğini veya diğer yöntemleri reddetmediğini varsaymadığından, söz konusu konunun yalnızca MY profesyonel (ve kişisel) vizyonunu temsil eder. Genetik, eğitim, dinlenme v

Potasyum bakımından zengin diyet

tanıtım Potasyum (K) hücrelerde bulunan% 95'lik bir katyondur. Bu önemli bir eser elementtir, bu nedenle vücut tarafından değiştirilemez veya sentezlenemez. Bir yetişkinin vücudunda yaklaşık 110-140 g potasyum veya kg vücut ağırlığı başına 1, 6-2 g mineral bulunur; Bunların 5.9 g / l'inin hüc

Diyet ve Somon

genellik Somon, bazı subarktik ve kutup bölgelerinin tipik bir balığıdır. Bununla birlikte, ıslahı, kesinlikle, güney ve orta bölgelerde de gerçekleşebilir, ancak kesinlikle orta ve güney Avrupa'nın karakteristik bir hayvanı değildir. Balıklar tuzlu, tatlı ve acı suları kolonize eder ve üremeleri için denizden nehirlere bazı göçler (2-3) yapar. Gıda olarak nitelendiri

Diyette Çok az para harcamak

öncül Günümüzde, bir kilo kaybı diyet takip gerçek bir lüks haline gelmiş gibi görünüyor. Bu, sadece bazı profesyonellerin (hepsinden önemlisi "trendy sözde guru" ve ekonomik krizi görmezden gelen diyetisyenler veya diyetisyenlerin "fahri önemi" nedeniyle değil, aynı zamanda zorunluluktan biraz da olsa orantısız maliyetlerden kaynaklanmaktadır. az miktarda spekülas

Diyet Kabızlık - Nasıl Mücadele Etmek

Kabızlık - Nedenleri ve Tanı Kabızlık (veya kabızlık) dışkı mekanizmasını etkileyen bir rahatsızlıktır. Kabızlık sıklıkla ikincil olduğu için bu bir belirtidir ve gerçek bir patoloji değildir: anatomik - bağırsakta fonksiyonel değişiklikler (hemoroitler, fissürler, divertiküloz / divertikülit, rektoseller, Crohn hastalığı, kolit, irritabl barsak sendromu vb.), diğer endokrin veya metabolik

Vegan diyeti

Vegan veya Vegan diyeti, TOALLY hayvansal kaynaklı ürünleri dışlayan bir diyettir. Vejeteryanlıkta süt, peynir, yumurta ve bal gibi bazı yiyeceklere izin verilirken, vegan diyetinde buna izin verilmez. “Uyumsuzluk karşıtı” gıda rejimlerinde sıklıkla olduğu gibi, vegan diyetine “ yaşam tarzı” da denir; ayrıca, genel olarak giysi veya tüketim gibi diğer günlük alışkanlıkları da derinden etkiler ve insanlara, çevreye ve hayvanlara yönelik herhangi bir zulümden kaçınmak için yararlı olan bir dizi davranış veya alışkanlıktan yararlanır. Bununla birlikte, son zamanlarda vegan gıda s

Örnek Düşük Artık Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Düşük lifli diyet - düşük artık diyet Diyet lifi, insanlar için sindirilemeyen, çözünen veya çözünmeyen bitki polimerlerinden oluşan bir gruptur, ancak aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi bakımından son derece önemli bir besin bileşenidir: Artmış prandiyal doygunluk Bağırsak peristalsis'in düzenlenmesi Toksik atıklardan bağırsak hijyeni ve

Örnek Noktalar Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Nokta diyet Puan diyet kilo kaybı amaçlayan bir diyet; 70'lerde İtalyan diyetisyeni Guido Razzoli tarafından tasarlanan ve kilo kaybı sistemini anlaşılır ve iyi uygulanabilen bir kilo kaybı sistemini standartlaştırma çabasıyla, bir skorun karşılık geldiği yiyeceklerin bir listesini oluşturduğu bir çaredir. kaloriler ve kısmı); bu nedenle, do

Örnek Ketojenik Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Ketojenik diyet öncül UYARI! Bu makale ile, gıda karbon

Selülite Karşı Örnek Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. selülit Selülit, deri altı yağ dokusunu etkileyen bir kusurdur. "Portakal kabuğu kabuğu

Bölge diyeti örneği

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Bölge diyeti Zon diyeti, basit bir diyete nazaran yaşam felsefesine benzeyen bir gıda protokolüdür (Amerikan biyokimyacı Berry Sears tarafından oluşturulmuş); Araştırmacı, bu diyetin uygulanması yoluyla aşırı yağ ve annelik açlık ataklarının azaltılmasını ve aynı zamanda tam fiziksel ve zihinsel verimliliği (atletik performans sırasında bile) ga

Örnek Dengeli Diyet Zayıflama

Videoyu izle X Youtube'daki videoyu izleyin öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Zayıflama diyet Zayıflam

Örnek Bakım Diyeti (Normocalorica)

Bakım diyeti (veya normokalorik), doğru vücut ağırlığını sabit tutmaya ve yağsız kütle (FFM) ile yağ (FM) arasındaki dengeyi korumaya yardımcı olan dengeli bir diyettir. öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Bakım diyet dengesi Anlamsal tanım gereğ

Örnek İperkalorik Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Yüksek kalorili diyet Yüksek kalorili diyet, kilo vermeye yönelik diyetten daha fazla enerji, besin ve su sağlamak için yararlı bir diyettir; zayıf olarak değerlendirilen (yani vücut kitle indeksi <18.5 puan olan) ve / veya yetersiz be

Hediye diyeti örneği

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. HEDİYE diyet Diyet HEDİYE (kısaltması: Bireysellik, Bireysellik, Esneklik ve Ton) kısaltması, Dr. Attilio Speciani ve Luca Speci

Örnek Hiperproteik Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Hiper-protein diyeti Yüksek protein diyeti, karbonhidratların ve daha az önemli bir şekilde yağların fraksiyonu pahasına proteinlerin olağanüstü artışına dayanan bir diyettir. "Hiperprotein" terimi genel

Örnek Makrobiyotik diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Makrobiyotik diyet Makrobiyotik diyet bir diyet programı değil, onu izleyenlerin tüm yaşam tarzını etkileyen bir gıda felsefesidir. Makrobiyotik terim, büyük / uzu

Örnek Mayo Ketojenik Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Mayo diyet Mayo ketojenik diyeti (bilinen ve çağdaş "Mayo kliniğinin diyetiyle" ilgisi yoktur), geçen yüzyılın başında icat edilen ve 80'lerde bazı değişiklikler ile canlanan bir diyet stratejisidir. Mayo diyeti, yaklaşık 14 gün sürer; b

Makarna olmadan Akdeniz diyeti örneği

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Makarna olmadan Akdeniz diyeti Makarna içermeyen Akdeniz diyeti, bu tipik İtalyan yemeğini (ulusal gastronomik geleneğin öncüsü) tamamen dışlayan, ancak UNESCO tarafından insanlığın maddi olmayan bir mirası olarak korunan, Akdeniz yemek stiline atfedilen sağlık yararlarından vazgeçmeyen bir diyettir. Makarna içermeyen Akdeniz diyetinin ("

Metabolik diyet örneği

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Metabolik Diyet Metabolik beslenme, İtalyan-Kanadalı bir doktor olan Dr. Mauro di Pasquale tarafınd

Örnek McDougall Diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. McDougall diyet Vejeteryan ve vegan diyetinde olduğu gibi, Mc Dougall diyeti bile (mucidi, Amerikalı doktor McDougall), et, balık, yumuşakçalar ve kabuklu hayvanların kullanımını yasaklar; üstelik, daha vegan biri gibi vejeteryan diyetinin aksine, McDougall diyeti yumurta, süt ve türevleri ve balı içermez. Olumlu yönleri Bu gıda tarzı tamamen s

Örnek Akdeniz Diyeti

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Akdeniz diyeti Akdeniz diyeti Akdeniz havzasının tipik bir diyetidir, yüzleştiği tüm kıyı bölgeleri tüketilse de; Yıllardır Akdeniz diyeti, insanlığın somut kültürel mirası olarak kabul edilene kadar faydalı ve uzun ömürlü özellikleri için çalışıldı ve övüldü (UNESCO - 2010). Bugüne kadar, Akdeniz diyeti hem besin bileşenlerinde he

Kilo kaybı için bir protein diyeti örneği

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. genellik Kilo kaybı için protein diyeti, muhtemelen kilo kaybı üzerindeki proteinin pozitif özelliklerinden yararlanarak, geleneksel makro besin öğelerinin dağılımından daha yüksek bir protein içeriği tercih eden muhtemelen hipokalorik bir beslenme rejimidir: > Özel Dinamik İşlem - ADS <İnsülin İndeksi > kaslar için plastik destek ... b

Karbonhidratsız örnek diyet

öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Karbonhidratsız Diyet Karbonhidrat içermeyen diyetler için çok fazla kelime harcamak istemem çünkü her açıdan, uygunsuz, anlamsız ve zararlı bir uygulamayı temsil ediyor. Bunu belirterek başlayalım: bunları

Örnek Vejetaryen Diyet

Videoyu izle X Youtube'daki videoyu izleyin öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Vejetaryen diyeti VIETA

Örnek Vegan Diyeti

Videoyu izle X Youtube'daki videoyu izleyin öncül Aşağıdaki endikasyonlar sadece bilgi amaçlıdır ve profesyonellerin, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ gıda tedavilerinin reçetelenmesi ve hazırlanması için müdahalesi gereken bir doktor, beslenme uzmanı veya diyetisyen olarak fikrinin yerini alması amaçlanmamıştır. Vegan diyeti Vejetaryen

Fasulye Yağ mı?

tanıtım Fasulye nedir? Fasulye, daha iyi baklagiller olarak bilinen Fabaceae Botanik Ailesine ( Papilionaceae ) ait otsu bitkilerin ürettiği bir bakla (meyve) içine alınmış nişastalı tohumlardır. Fasulye terimi çok geneldir; fasulye, borlotti'den cannellini'ye, ispanya'dan siyaha, aduki'den soyaya kadar benzer bir şekle sahiptir. Öte yandan,

Diyetle Kolesterolü Düşürün

Diyette bulunan kolesterol, toplam kan kolesterolünün yaklaşık 1 / 3'ünü temsil eder. Gıdalarda, kolesterol içeriği, esterleştirilip esterlenmemesine, esterleştirilmemesine veya bir lipoprotein ile bağlanmasına bakılmaksızın genel bir şekilde değerlendirilir; Aksine, organizmamızda sağlık durumunu en çok etkileyen şey METABOLİZMİ, kolesterol taşıma lipoproteinlerinin miktarı ve kimyasal niteliğidir. Lipoproteinler LİPOPROTEİN