Kısaca Afazi: Afazi hakkında özet

Afazi hakkında özet bilgiler

Afazi özet tablosunu okumak için sayfayı aşağı kaydırın.

afazi Afazi: Genellikle beyin hastalıklarından kaynaklanan dil eksikliği. Afazi, hem kelimeleri hem de sözlü ifadeleri anlama ve kullanma becerisinde bir değişiklik tanımlar.
Afazi: İnsidans İtalya'da 150.000 afazi hastası

Sol hemisferdeki inme hastalarının% 40'ını etkiler

Her yıl 20.000 yeni vaka

Afazi: etimolojiler ve terimin anlamı Edebi çeviri : afazi, Yunanca ἀφασία'dan gelir , yani mutizm demektir

Anlamı : afazik bir hasta her zaman "konuşamayan" değil, aynı zamanda "iletişim kuramayan, konuşan"

Afazi: genel açıklama Afazi, iletişimin daha fazla yönünü etkiler:
 • kelime üretimi
 • kelimelerin yapılandırılması
 • dilin anlaşılması
 • kelimelerin tekrarı
 • bir kelimeyi veya ifadeyi tekrarlama yeteneği
 • Bir kavramı ifade etme, konuşma veya yazma becerisi
Afazi: nedenleri
 • İnme (inme)
 • Kafa travması
 • Multipl skleroz
 • Alzheimer hastalığı
 • serebrovasküler
 • Vasküler yaralanma
 • Kanama veya iskemi
 • Geçici iskemi
 • Beyin enfarktüsü
 • Ensefalit ve bulaşıcı süreçler
 • Parsiyel epileptik nöbetler
 • Migren kompleksi
 • Beyin tümörü
Afazi: afazi ile ilişkili hastalıklar
 • dizartri
 • apraksi
 • kısmi felç
 • hemiparezi
 • amnezi
 • hemianopi
 • Bilinç kaybıyla ilişkili epileptik ataklar
 • Hareket değişikliği
Afazi: dernekler
 • ALIAS, 1996'da İtalya'da doğdu.
 • A.IT.A Federasyonu, İtalyan Afasik Derneklerinin kısaltması
Derneklerin genel amaçları : nüfusu bilgilendirmek, hassaslaştırmak ve dahil etmek, alternatif bir program aramak, araştırmayı teşvik etmek, hasta ile aile üyesi arasındaki teması desteklemek
Akıcı afazi Tanım : tonlama, ritim, neredeyse normal cümlelerin vurgusu ve süresi; sonuç tamamen üretken değil. Genellikle hasta kendi eksikliklerinin farkında değildir Sınıflandırma :
 • İletim veya tekrarlama afazi
 • Anormal afazi (amnezi nominum veya amnesik afazi)
 • Duyusal afazi veya Wernike
 • Duyusal transkortikal afazi
Akıcı olmayan afazi Açıklama : Kelimelerin tonlama ve ritimleri açıkça olağandışıdır ve özellikle yavaştır. Etkilenen bireylerin çoğu sözlü açıklarının, konuşmayı reddetmelerinin ve teslim olmalarının farkındalar.

Sınıflandırma

 • Dinamik afazi
 • Motor transkortikal afazi
 • Karışık transkortikal afazi
 • Broca afazi (veya motor afazi)
Global afazi Afazinin en şiddetli şekli:
 • Akıcı olmayan konuşma
 • Kelimelerin silinmesi
 • Dil anlamada ağır tavizler
 • Hedef: kelimenin üretimi, işlenmesi ve kelimenin anlaşılması
Afazinin diğer sınıflandırması
 • Reseptör afazi
 • Alıcı afazi
 • Etkileyici veya değiştirici afazi
Afazi: Tanı için anahtar noktalar Yeteneklerinin değerlendirilmesi:
 • kelimelerin anlaşılması
 • nesneleri adlandırmak / tanımlamak
 • bazı kelimeleri tekrarla
 • kelimelerin tanınması yavaşça yazıldığından
 • yazı
 • olası neolojistler
 • sesleri tekrarla / taklit et
Ayırıcı tanı: Aachen afazi testi Hedefler :
 • Hastalığı belirlemek ve afazi tipini tam olarak belirlemek
 • Afazi ciddiyetini değerlendirin
 • Etkilenen hastaları standart ve kesin bir sendrom içinde kataloglamak ve sınıflandırmak
Değerlendirme:
 • Kendiliğinden dil
 • Kelimelerin tekrarı
 • Nesnelerin veya renklerin belirlenmesi
 • Kelimelerin tekrarı
 • Sözlü / yazılı anlama
Ayırıcı tanı: Afazi için token testi Token testi: sözlü dilin anlaşılması ve aynı şekilde değişme derecesi hakkında fikir verir.
Afazi değerlendirmesinde diğer tanısal testler
 • Dil testi
 • Akıcılık testi
 • Kortikal bölümün değerlendirilmesi
 • Benton testi
Afazi: tedaviler
 • Logopedik tedaviler
 • İletişimin rehabilitasyonu
 • Düşüncelerin bakımı
 • Görsel, dokunsal ve dilsel uyaranlarla öğrenme terapisi
 • Dilsel yaklaşımlar
 • Dil bilişsel ve pragmatik iletişimsel terapiler
 • İmgeler ve figürlerle iletişimsel rehabilitasyon
Afazi: tedaviler ve klinik kanıtlar
 • Hedefli ve sürekli rehabilitasyon olağanüstü sonuçlar getirebilir
 • Dil rehabilitasyonunun düzenliliği iyi bir prognoz için çok önemli görünmektedir
 • İki dilli hastalar, anadilleriyle konuşma ve iletişim kurma yeteneğini hızla geri kazanıyor
 • Küçük afazi: hasta, hedeflenen rehabilitasyon tedavisine ihtiyaç duymadan bütün dil becerilerini kurtarır

"12345

Tavsiye

Beklentiler - Balgam söktürücü etkisi olan şifalı bitkiler
2019
Melatonin 500 - Eurosup
2019
Belirtileri Kolesistit Alitiasica
2019