EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür nedir ve ne için kullanılır?

EndolucinBeta, radyoaktif bileşik Lutetium (177Lu) klorit içerir ve diğer ilaçların radyoaktif etiketlemesi için kullanılır. Radyoaktif etiketleme, radyoaktif bileşiklerle ilaçları işaretlemek (veya etiketlemek) için kullanılan bir tekniktir, böylece radyoaktiviteyi, tümör bölgesi gibi vücudun ihtiyaç duyduğu bölgelere taşıyabilirler.

EndolucinBeta, yalnızca EndolucinBeta ile birlikte kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen ilaçların radyoaktif etiketlemesi için kullanılmalıdır.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür nasıl kullanılır?

EndolucinBeta, yalnızca radyoaktif etiketleme konusunda deneyimli uzmanlar tarafından kullanılmalıdır.

EndolucinBeta asla doğrudan hastaya tedarik edilmez. EndolucinBeta ile radyo etiketleme laboratuvarda gerçekleşir. Radyo-etiketli ilaç daha sonra hastaya ilacın ürün bilgisinde yer alan talimatlara göre uygulanır.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür nasıl çalışır?

EndolucinBeta'daki aktif madde, Lutetium (177Lu) klorür, çoğunlukla az miktarda gamma radyasyonu ile beta radyasyonu olarak bilinen bir tür radyasyon yayan radyoaktif bir bileşiktir. EndolucinBeta ile radyo-etiketli bir ilaç, tümör hücrelerini yok etmek (bir tedavi olarak kullanılıyorsa) veya bir ekranda görüntü elde etmek için (bir teşhis yapmak için kullanılıyorsa), vücutta gerekli olan radyasyonu taşımak için uygulanır.

Çalışmalar sırasında EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorürün yararı nedir?

Çok sayıda yayınlanmış çalışma, Lutendum'un (177Lu), nöroendokrin tümörlerin teşhisi ve tedavisi için ilaçların radyo-etiketlenmesi için yararlı olduğunu göstermiştir. Bunlar, pankreas, bağırsak, mide ve akciğerler dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerinde hormon salgılayan hücrelere saldıran bir grup tümördür. EndolucinBeta'nın yararları büyük ölçüde radyo etiketleme için kullanılan ilaca bağlıdır.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür ile ilişkili riskler nelerdir?

EndolucinBeta'nın istenmeyen etkileri büyük ölçüde kullanıldığı ilaca bağlıdır ve ilgili tıbbi ürünün paket broşüründe açıklanmaktadır. EndolucinBeta kendiliğinden radyoaktifdir, bu nedenle, diğer herhangi bir radyoaktif tıbbi ürün gibi, kullanımı kanser ve kalıtsal kusur oluşma riskini içerebilir. Bununla birlikte, kullanılacak EndolucinBeta miktarı azdır ve bu nedenle bu risklerin düşük olduğu düşünülmektedir. Doktor, EndolucinBeta'yı kullanmanın beklenen yararlarının radyoaktivite risklerinden daha ağır basmasını sağlamalıdır.

EndolucinBeta ile radyo-etiketli ilaçlar hamile veya hamile olan kadınlarda kullanılmamalıdır. EndolucinBeta kullanımıyla ilgili sınırlamaların tam listesi için paket broşürüne bakın. EndolucinBeta ile radyo-etiketli ilaçlar için özel olarak uygulanan sınırlamalar hakkında daha fazla bilgi için, söz konusu ilaçlar için paket broşürlerine bakın.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür neden onaylandı?

Ajansın İnsan Ürünleri Tıbbi Ürünleri Komitesi (CHMP), tıbbi ürünlerin radyoaktif etiketlemesi için Lutetium'un (177Lu) kullanımının bilimsel literatürde iyi bir şekilde belgelendirildiğini düşünmüştür. Radyoaktif ilaç etiketlemesi için kullanılan tüm materyallerde olduğu gibi, EndolucinBeta kullanımıyla ilişkili radyasyona maruz kalma riskleri içerir. EndolucinBeta ürün bilgisi, bu risklerin en aza nasıl indirileceği hakkında bilgiler içerir.

CHMP, EndolucinBeta'nın yararlarının risklerden ağır bastığını ve pazarlama izninin verilmesini tavsiye ettiğini belirtti.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorürün güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için ne gibi önlemler alınmaktadır?

EndolucinBeta'nın sağlık uzmanları ve hastalar tarafından güvenli ve etkin kullanımı için ürün özelliklerinin özeti ve ambalaj broşüründe öneriler ve önlemler verilmiştir.

EndolucinBeta - Lutetium (177Lu) klorür hakkında daha fazla bilgi

EndolucinBeta'nın tam EPAR sürümü için Ajansın internet sitesine bakınız: ema.europa.eu/ Tıp / İnsan ilaçları / Avrupa kamu değerlendirme raporları. EndolucinBeta ile tedavi hakkında daha fazla bilgi için, broşürü okuyun (EPAR'ın bir parçası) veya doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Tavsiye

Beklentiler - Balgam söktürücü etkisi olan şifalı bitkiler
2019
Melatonin 500 - Eurosup
2019
Belirtileri Kolesistit Alitiasica
2019