SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® pegvisomant'a dayalı bir ilaçtır

TEDAVİ GRUBU: Somatotropik hormonun restoral antagonistleri

EndikasyonlarıMekanik etki mekanizmasıÇalışmalar ve klinik etkinlikKullanımın ve dozajın uygunluğuUyarılar Gebelik ve emzirmeTekrarlarKontrendikasyonlarİstenmeyen etkiler

Yol Tarifi SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® cerrahi, radyasyon tedavisi ve somatostatin ile tedaviye yeterince cevap vermeyen hastalarda akromegali tedavisinde kullanılır.

Etki mekanizması SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® 'in aktif maddesi olan Pegvisomant, yapısal olarak benzer fakat işlevsel olarak zıt bir molekül üreten, büyüme hormonunun amino asit yapısı üzerinde seçici olarak etki edebilen yenilikçi genetik mühendisliğinin sonucudur.

Aslında, parenteral olarak uygulanan bu aktif prensip, hücresel reseptörleri GH için yüksek afinite ile bağlayabilir, bunları inhibe edebilir, böylece yukarıda bahsedilen hormonun makroskobik olarak yoğun anabolik uyarıcıya makroskobik olarak transforme eden tüm moleküler mekanizmalar dizisini aktive etmesini önleyebilir.

Kaçınılmaz olarak IGF 1-2'nin kan konsantrasyonlarındaki bir azalmaya eşlik eden Pegvisomant'ın uygulanması, bu nedenle diğer terapötik yaklaşımlara cevap vermeyen akromegalinin tedavisinde değerli hale gelir.

Bu patolojilere tıbbi müdahale, hem düz hem de kısa kemiklerin anormal büyümesi ve genellikle kollateral hastalıklar nedeniyle visseromegali ile ciddi şekilde etkilenen, bu hastaların ortalama ömrünü ve yaşam kalitesini uzatmak için yararlı olan temel bir terapötik değeri varsayar.

Yapılan çalışmalar ve klinik etkinlik

1. PEGVİZOMANLI TEDAVİ ETKİSİ VE GÜVENLİĞİ

Pegvisomant ile farmakolojik tedavinin akromegalide oldukça etkili ve güvenli bir tedavi olduğunu gösteren ve sınırlı yan etkileri olan semptomlarda önemli bir iyileşme sağladığını gösteren bir Alman gözlem çalışmasını ithal ediyorduk.

2. KLİNİK ALANDA PEGVİSOMANT

Çok önemli ACROSTUDY çalışmasından elde edilen sonuçlar, Pegvisomant ile tedavinin, somatostatin analoglarının kayda değer sonuçlar veremediği özellikle ağır hastalık vakalarında da etkili olduğunu ortaya koydu.

3. PEGVISOMANT VE TÜMÖRLER

Pegvisomant'ın, memeliler gibi östrojen reseptörü pozitif karsinom hücrelerinin proliferasyonunu nasıl engellediğini gösteren ilginç deneysel çalışma.

Kullanım ve dozaj yöntemi

SOMAVERT ®

10 mg - 15 mg - 20 mg Ppegvisomant içeren enjeksiyon için çözelti tozu ve çözücüsü:

dozaj, hastanın sağlık durumu, klinik durumu ve serum IGF 1 konsantrasyonları (hastalığın önemli belirteci) dikkate alınarak endokrin bozukluklarının tedavisinde bir uzman tarafından tanımlanmalıdır.

Uyarılar SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® ile tedaviyi alan uzmanlık derecesi, hem terapötik şemanın tanımı sırasında hem de terapötik müdahale boyunca endokrin bozukluklarının tedavisinde uzman bir doktorun gözetimini gerektirir.

Hastanın sağlık durumunun periyodik olarak izlenmesi ve hepatik fonksiyonun ve serum IGF 1 konsantrasyonlarının sürekli izlenmesi, SOMAVERT ® 'in güvenlik ve etkinliğinin değerlendirilmesi için önemlidir.

Pegvisomant'ın diyabetik hastalarda uygulanması insülin veya oral hipoglisemik ajanlara olan ihtiyacı azaltabilir.

Bu ilacın büyüme hormonunun moleküler sinyalini ve biyolojik etkilerini bloke ederek çalıştığını hatırlamakta fayda var, ancak tümörün evrimini etkilemiyor.

Gebelik ve Laksiyon

Gebelikte fetal sağlık konusunda alındığında Pegvisomant'ın güvenliği ile ilgili klinik çalışmaların olmaması, tüm gebelik süresine kontrendikasyonları uzatır.

Benzer şekilde, SOMAVERT ® kullanımı, sonraki emzirme döneminde bile kontrendikedir.

Etkileşimler

Pegvisomant ve diğer aktif içerikler arasındaki olası farmakokinetik etkileşimler ile ilgili bilimsel bir literatür yoktur.

İlacın biyolojik rolü ve büyüme hormonununkine benzeyen kimyasal-fiziksel yapı, olası etkileşimlerle örtüşmeyi düşünmemize izin verir.

Kontrendikasyonları SOMAVERT ® - Pegvisomant

SOMAVERT ® aktif maddeye veya bunun yardımcı maddelerinden birine aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

Yan etkiler - Yan etkiler

Önemli literatür ve mütevazı pazarlama sonrası izleme, sayısız ve endişe verici yan etkilere rağmen, SOMAVERT ® tedavisinin terapötik sınırlar içinde uygulandığında göreceli güvenliğini destekler.

Daha kesin olarak, artan terleme, asteni, baş ağrısı, uyuşukluk, ishal ve gastrointestinal bozukluklar, deri döküntüsü, enjeksiyon bölgesi kaşıntı, kilo alma, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, hepatoselüler fonksiyon anormallikleri, uyku bozuklukları ve azalmış bağışıklık bozuklukları Klinik ağırlaşma olmadan, terapi sırasında en sık rastlanan yan etkiler.

notlar

SOMAVERT ® sadece tıbbi reçete ile satılabilir.

Tavsiye

Çaylar ve Diyabet
2019
ofloksasin
2019
Alkolizm tedavisi için ilaçlar
2019