Policosanoller ve kolesterol

Policosanoli, çeşitli bitkisel balmumlarında ve özellikle tıbbi reçeteye tabi tutulmaksızın çıkarıldığı ve ticarileştirildiği şeker kamışı içinde mevcut olan doğal maddelerdir. Kimyasal açıdan, uzun zincirli doğrusal alifatik alkollerin (oktacosanol, tetracosanol, esacosanol ve diğerleri) bir karışımıdır.

Policosanoller, bazılarına göre statinlerinkiyle karşılaştırılabilecek olan lipit düşürücü etkileriyle geniş çapta duyurulur. Bu ilaç kategorisinin kesinlikle yan etkilerden yoksun olduğunu düşünürsek (statinler karaciğerde hasara ve kas ağrısına neden olabilir), policosanoli etrafında dönen devasa işi çok iyi anlıyoruz. Öte yandan, vücudumuz için doğal ve faydalı olan her şeye yorucu bir yordam ile karakterize edilen bir dönemde yaşıyoruz. "Bir ürün doğal ve iyi ise, onu alırım, ancak sentetikse ve en iyisi önce düşünmeyi tercih ederim", bu temelde bugün hala birçok insan için ortak olmasının gerekçesidir.

Günde bir veya iki tablet almayı çok daha kolay hale getiren sayısız günlük taahhütlerin uyguladığı yoğun temposu unutmayın (doğal olarak doğal!) Yaşam tarzınızı daha sağlıklı bir şekilde yeniden ziyaret etme taahhüdüne kıyasla.

Polikozolollerin hipokolesterolemik özellikleri, bu konuda uyumsuz bir sonuç olmasa bile, dikkat çekici bir bilimsel prodüksiyonla tanık olmaktadır. HDL'yi arttırırken, toplam kolesterol ve LDL'nin kan seviyelerini azaltma yetenekleri, büyük ölçüde policosanoli satan aynı Küba şirketi tarafından desteklenen birçok araştırma tarafından desteklenmektedir. Bu veri ilk alarm zilini tetiklemelidir; araştırmanın ticari çıkarlara göre bağımsızlığı aslında bir çalışmanın güvenilirliğini değerlendirmek için çok önemli bir gerekliliktir. Bunlardan biri, 2006 yılında Almanya'da gerçekleştirilen, 12 haftalık tedaviden sonra, farklı dozlarda sırasıyla plasebo ve poli-sıhhi olarak tedavi edilen çeşitli gruplar arasında plazma lipit seviyelerinde anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (ayrıca terapötik olanlardan önemli ölçüde daha yüksek dozlar). O ana kadar gösterilen şeyle net bir kontrastla sonuçlanır.

Elbette aynı argüman diğer tarafta da geçerlidir, çünkü statin veya fibrat üreten bir şirket, polikosanollerin geleneksel ilaçlardan daha az etkili olduğunu gösterme konusunda her türlü ilgiye sahip olacaktır.

Tüm bu düşüncelere dayanarak, İtalyan sağlık otoriteleri, mütevazı dislipidemik formların varlığında metabolik yeniden dengelemenin adjuvanları olarak, sadece düşük kardiyovasküler risk profiline sahip hastalar için polikosanolleri saklamak için uygulanacak ihtiyatlı bir yaklaşım önermektedir (bunlar, örneğin, hafifçe yükselmiş kolesterol seviyelerini sağlıklı bir bireye geri getirmek amacıyla). Bunları düşünmek ve bunları statinler gibi kanıtlanmış etkinliği olan ilaçlara bir alternatif olarak önermek, aslında kardiyovasküler hastalıklara daha fazla maruz kalan ve daha fazla korunmaya ihtiyaç duyanların sağlığını tehlikeye atabilir.

Tavsiye

Kan
2019
Ginseng kahvesi
2019
Tanenler ve Yara İyileşmesi
2019