Riboflavin veya B2 Vitamini

Kimyasal yapısı

Riboflavin sentezi, 1935 yılında Kuhn ve Karrer tarafından gerçekleştirildi.

Ribitol ile izoalosazinden (üç altıgen halkalı azot bileşiği) türetilmiş bir heterosiklik bileşiktir. Bir kez saflaştırıldığında, sarımsı bir renge sahiptir.

Metabolik olarak aktif formlar, flavoenzimler veya flavoproteinler olarak adlandırılan redoks enzimlerinin prostetik grupları olarak görev yapan flavin mononükleotidi (FMN) ve flavin adenin dinükleotididir (FAD).

Riboflavin analoglarının hiçbiri, önemli bir deneysel veya ticari öneme sahip değildir.

Riboflavin'in Emilimi

Riboflavin, koenzim ve gastrik asit şeklinde bağırsak enzimleriyle birlikte alındığında enzimatik proteinlerin FAD ve FMN'den serbest formda salınmasının ayrılmasını belirler.

Riboflavin, ATP'ye bağımlı spesifik aktif taşıma tarafından emilir; bu işlem doyurulabilirdir.

Alkol emilimini inhibe eder; kafein, teofilin, sakarin, triptofan, C vitamini, üre, biyoyararlanımı azaltır.

Enterositlerde, riboflavinlerin büyük bir kısmı ATP varlığında FMN'ye ve FAD'a fosforile edilir:

Riboflavin + ATP → FMN + ADP

FMN + ATP → FAD + PPi

Kanda, riboflavin hem serbest formda hem de FMN olarak bulunur ve farklı sınıflardaki globülinlere, yani IgA, IgG, IgM'ye bağlanır; Gebelikte, flavinleri bağlayabilen çeşitli proteinlerin sentezlendiği görülmektedir.

Riboflavin'in dokulara geçişi, yüksek konsantrasyonlarda difüzyonla taşınmanın kolaylaştırılması; en çok içeren organlar: karaciğer, kalp, bağırsak. Beyin çok az riboflavin içerir, ancak ciroları yüksektir ve katkısından bağımsız olarak konsantrasyonu sabit olup, bu da homeostatik bir düzenleme mekanizması sunar.

Riboflavin'in ortadan kaldırılmasının ana yolu, serbest bulunan (% 60 ÷ 70) veya bozulmuş (% 30 ÷ 40) idrarla temsil edilir. Azalmış tortular dikkate alındığında, idrar atılımı diyetle alınan alımın derecesini yansıtır. . Dışkıda yalnızca düşük miktarda bozulmuş ürün vardır (oral dozun% 5'inden az); dışkı metabolitlerinin çoğu, olasılıkla, bağırsak florasının metabolizmasından gelir.

Riboflavin fonksiyonları

FMN ve FAD koenzimlerinin temel bir bileşeni olan riboflavin, çok sayıda metabolik yolun (karbonhidratlar, lipitler ve proteinler) redoks reaksiyonlarına ve hücresel solunuma katılır.

Flavin bağımlı enzimler oksidaz (aerobiyozda hidrojeni moleküler oksijene H202 oluşturmak için transfer eder) ve dehidrojenazdır (naerobiosis).

Oksidazlar arasında, glukozu fosfoglukonik aside dönüştüren FMN içeren glikoz 6P dehidrojenaz; D-amino asit oksidaz (FAD ile) ve aa'yı karşılık gelen ketoasitlerde okside eden L-amino asit oksidaz (FMN) ve pürin bazlarının metabolizmasına müdahale eden ve hipoksantini ksantine dönüştüren ksantin bonesidazı (Fe ve Mo) ve ürik asit içindeki ksantin.

Sitokrom redüktaz ve süksinik deohidrojenaz (FAD içeren) gibi önemli dehidrojenazlar, solunum zincirine müdahale eder, bu da substratların oksidasyonunu ATP'nin fosforilasyonu ve sentezi ile birleştirir.

Asil-CoA-dehidrojenaz (bağımlı FAD), yağ asitlerinin oksidasyonunun ilk dehidrojenasyonunu katalize eder ve bir flavoprotein (FMN ile) asetattan başlayan yağ asitlerinin sentezine hizmet eder.

A-gliserofosfat dehidrojenaz (bağımlı FAD) ve laktik asit dehidrojenaz (FMN), indirgen eşdeğerlerinin sitoplazmadan mitokondriya transferine müdahale eder.

Glutatyon redüktaz eritrosit (FAD bağımlı), okside olmuş glutatyonun azalmasını katalize eder.

Eksikliği ve toksisite

3-4 aylık yoksunluktan sonra ortaya çıkan insan ariboflavinozis, asteni, sindirim bozuklukları, anemi, çocuklarda büyüme geriliği gibi diğer eksik formlarda tespit edilebilecek spesifik olmayan belirtilerden oluşan genel bir semptomatoloji ile başlar.

Bunu, özellikle göz kapaklarının labiyal burun seviyesine yerleştirilmiş ince taneli ve yağlı bir cilde sahip olan seboreik dermatit (yağ bezlerinin hipertrofisi) gibi daha spesifik belirtiler takip eder.

Dudaklar pürüzsüz, parlak ve kuru görünür, labiyal komiserliklerden başlayarak bir fan gibi yayılan fissürler; açısal stomatit.

Dil, ilk aşamada kırmızımsı ve kırmızımsı bir uç ve kenar boşluklarıyla genişletilmiş (glossit) görünür, daha sonra, ilk aşamada, hipertrofi, her şeyden önce fungiform papilla (granüler dil) ile kendini gösterir; Bazen dil, üst diş kemerinin kalıbını ve ilk önce hafif ve sonra işaretlenmiş (coğrafi veya skrotal dil) çatlakların varlığını gösterir, daha sonra atrofik bir evreyi (soyulmuş ve kırmızı dil) ve sonunda kırmızı-kırmızı renkli bir dil izler.

Oküler blefarit (palpebrit), oküler değişiklikler (fotofobi veya yırtılma, göz yanması, görme yorgunluğu, azalmış görme) ve eşmerkezli bir ağ ile kornea oluşturan anastomozu oluşturan konjonktiva hipervaskülarizasyonu; bu durum, korneanın beslenmesini ve emilip püskürtülmesini sağlayan bağımlı FAD enziminin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Vulvar ve skrotal dermatoz da vurgulanabilir.

Riboflavin'in uzun süreler boyunca bile yüksek dozlarda uygulanması, bağırsaktan emilimin 25 mg'ı geçmemesi ve hayvanda gösterildiği gibi, koruyucu mekanizmaların aracılık ettiği doku birikiminde maksimum bir sınır olması nedeniyle toksik etkilere neden olmaz.

Riboflavin'in zayıf suda çözünürlüğü, parenteral uygulamada bile birikimi önler.

Besleyiciler ve önerilen rasyon

Riboflavin, çoğunlukla FMN ve FAD gibi proteinlerde bulunduğu, hem hayvansal hem de bitkisel gıdalarda yaygın olarak dağılmıştır.

Bununla birlikte, riboflavin bakımından zengin yiyecekler nispeten az ve kesindir: süt, peynir, süt ürünleri, sakatat ve yumurtalar.

Tiamin için görülen aynı nedenlerden dolayı, ayrıca riboflavin için, önerilen rasyon, diyetle alınan enerjinin bir fonksiyonu olarak ifade edilir.

LARN'a göre tavsiye edilen rasyon 0.6 mg / 1.000 kcal'dir, tavsiye edilen enerji miktarı yetişkinlerde 2.000 kcal / günden az olduğunda 1.2 mg'ın altına düşmemesi tavsiye edilir.

Tavsiye

Beklentiler - Balgam söktürücü etkisi olan şifalı bitkiler
2019
Melatonin 500 - Eurosup
2019
Belirtileri Kolesistit Alitiasica
2019